Qbullen
Kvalitet och
 Verksamhetsutvecklin
g

 

Qbullen är aktuell när man minst anar det

oktober
2017

Email:
Mr.Quality@Qbullen.com

Qbullen Rev 6.0
2007-09-18
2012-01-03
2014-08-09
2017-10-22

Copyright

Hur kom sig Qbullen

Varför den här sajten finns och lite om hur och varför Qbullen uppkom...

Den Nya Qbullen - den som du bläddrar i just nu - den kom till på så sätt att jag upptäckte att jag hade mängder med arkiverat material som bara låg och värmde pärmarna. Jag tyckte då att jag lika gärna kunde låta det värma "nätet". Och miljövänlig värme är det ju också. Qbullen har ju införskaffat utsläppsrätter.Mottaglig för kunskap

Kanske roa någon, kanske reta någon annan.

I bästa fall även ödmjukast överföra lite erfarenhet och kunskap till någon som är mottaglig och har behov av det. Denna kombination är dock ganska sällsynt.

Spåna ihop lite nytt material kunde jag ju inte heller låta bli.

Och på den vägen är det.

Den Gamla Qbullen kom däremot till av en mycket målmedveten anledning:
När man har till jobb att uppmuntra folk att bete sig på ett visst önskvärt sätt skaffar man sig snart ett nätverk som består av så många personer att man inte enbart kan lita till det muntliga budskapet.

Budskapet handlade i det här fallet om kundorientering och förmågan att anständigt uppfylla sina löften mot både kunder och omvärld. Samt att visa på några praktiska verktyg och metoder för att säkra denna förmåga.
Med andra ord kvalitetsbudskapet. Men det kunde lika gärna handlat om någon religion - säj den religion som klarar sig utan sin bibel, koran, lilla röda, manifest...

Vår Qbulle var ju betydligt mindre anspråksfull. För att i någon mån späda ut de mera pockande budskapen så varvade vi in allsköns påhitt och lustigheter samt reportage och intervjuer om hur andra ser på kvalitet i sina jobb.

Det var så Povel Ramel, Hasse Alfredson, Herman Lindqvist och alla de andra kom in i bilden. Det visade ju sig mycket riktigt att kvalitet inte alls var något dom fnös åt. Tvärtom hade dom mycket bestämda åsikter och definierade metoder för se till att kunderna blev nöjda.

Från början gick "bullen" ut bara till de närmast berörda som jobbade med likartade arbetsuppgifter. 90 ex tror jag den trycktes i när vi började. Alltefter som kommunikationsbehovet breddades ökade upplagan och på slutet spreds den till bortåt 6000 personer.

Qbullen las helt sonika ner när vi tyckte att nyttan inte längre uppvägde insatsen.

Inte för att alla i målgruppen var fullärda då, långt därifrån. "Quality is a te-e-e-edious business" som doktor Juran brukade säja - man måste hålla på och hålla på.
En av de högsta cheferna fann sig efter fem års bearbetning föranlåten att skriva en drapa i Qbullen om att man måste skilja på mål och metoder, d v s kvalitet och ISO-certifiering. Ibland tar det tid innan tioöringen trillar ner.

Den gamla Qbullen var ett verktyg bland många andra. Du kan hitta exempel många andra förbättringsverktyg på den här sajten. Såsom: processteknik, projektstyrning, ISO, EFQM,  revisioner och Tigersprånget.

 Att utveckla sin verktygslåda skadar ju inte och inte heller att ibland hitta nya angreppspunkter.

Dom som gjorde den Gamla Qbullen var jag själv plus mina närmaste medarbetare Jan-Olof, Christina och Qunilla. Till vår hjälp hade vi mängder av människor, både inom och utom Telia, som bidrog med inlägg, tyckande, protester och synpunkter.

Producerade gjorde Harry Holm i Arboga, journalist, tidigare i Nerikes Allehanda. Med sitt TEXTAB fixade han layout, teckningar, tryck och allt det andra. Harry bidrog dessutom med idéer och värdefull professionell hjälp vid intervjuer och liknande.

32 nummer av Gamla Qbullen, plus några extra,  hann komma ut på de 6 år vi höll den igång.
Du finner de flesta av dem arkiverade i  Brödburken.

*Löpsedeln* *Nyheter* *Qvalitetsarbete  i ett stort företag* *Brödburken* *Hur kom sig Qbullen* *Tigersprånget* *Qunilla Kvalitetskonst* *Nyhetsarkiv* *Några kvalitetsverktyg* *The Legal Stuff*