Qbullen
Kvalitet och
 Verksamhetsutvecklin
g

 

Qbullen är aktuell när man minst anar det

oktober
2017

Email:
Mr.Quality@Qbullen.com

Qbullen Rev 6.0
2007-09-18
2012-01-03
2014-08-09
2017-10-22

Copyright

Qvalitetsarbete i ett stort företag

Reflexer från 10 års oförtrutet strävande att införa  kvalitet och systematiskt arbete för säkra densamma  i namngivet stort företag

Det här avsnittet handlar om hur det gick till att försöka införa modernt kvalitetstänkande i Televerket, sedermera Telia, sedermera TeliaSonera.

Eftersom alla kvalitetssträvanden till minst 95% bygger på beteende och därmed kultur, och endast till en mindre del på kvalitetsteknik och hjälpmedel, är det viktigt för förståelsen att ha en bakgrund av den ganska säregna företagskultur som existerade inom Televerket i slutet av 80-talet. En företagskultur som denna ändrar man inte på i en handvändning. Den kastade sin skugga över Telias hela 90-tal, och gör det troligen än.

Läs därför avsnittet Televerket före Telia som bakgrund.

Har man inte den bakgrunden kommer stora delar av både åtgärder och skeenden att framstå som bisarra och oförklarliga.

Kvalitetschefen i arbete

Kvalitetschefen
(som kolerisk)

Ett annat avsnitt med starka kulturella aspekter handlar om Omvandlingen till Telia (kommer när som helst ...). Det innehåller bland annat en del om ansträngningarna att göra kunder av abonnenterna.

När det kommer till det rena kvalitetsarbetet beskrivs (inom kort) tillämpningen av diverse kvalitetsverktyg, t ex
       ISO-projekten, (ett av dessa projekt finns för resten mycket väl dokumenterat i boken Tigersprånget)
       TQM-satsningar (Baldrige, TQIX, EFQM, USK, UTK...)
       processorientering (se även Processer)
       Servicesatsningen (hur man med processer förkortar leveranstider med 90%, och därmed minskar felprocenten!)
       och mycket annat...

Andra avsnitt är införandet av Affärsplanering (sedermera Strategisk planering) och en vällovlig och väl startad, men tyvärr havererad, satsning på Visionsarbete (IN97)

Det kommer säkert också att nämnas tillämpningen av kvalitetsverktygen i fusionsarbetet mellan Telia och Telenor, för att få ihop bolagen till ett. Som bekant avbröts sammanslagningen med en rejäl smäll, men den hade säkert blivit bra ...

Allt detta, och mycket därtill, kommer när som helst i Qbullen. Titta gärna under tiden på det som redan finns.

*Löpsedeln* *Nyheter* *Qvalitetsarbete  i ett stort företag* *Televerket före Telia* *Brödburken* *Hur kom sig Qbullen* *Nyhetsarkiv* *Några kvalitetsverktyg* *The Legal Stuff*