Qbullen
Kvalitet och
 Verksamhetsutvecklin
g

 

Qbullen är aktuell när man minst anar det

oktober
2017

Email:
Mr.Quality@Qbullen.com

Qbullen Rev 6.0
2007-09-18
2012-01-03
2014-08-09
2017-10-22

Copyright

Nyheter

Telepatikioskerna breder ut sig

Konkurrenterna och PTS surnar till

Telias nya giv med Telepatikiosker möter ett hårdnande motstånd. Det verkar som om konkurrenterna tycker att konceptet hotar hela deras affärsverksamhet. Det kommer att automatiskt medföra en nedgång i mobiltelefonerandet. Telepatikiosker med bredbandstelepati utgör ett ytterligare hot i och med att de blir naturliga samlingspunkter för alla chattare.

Höga viteskrav på Telia

Konkurrenterna begär nu att de ska få gratis och lika tillträde till alla telepatikiosker. Om det nu inte går att helt förbjuda tilltaget. PTS har utfärdat vitesföreläggande, innebärande att om Telia inte gör något så kommer man att utkräva 20 miljarder kronor i vite.

Antitelepatikiosken kommer

Det ryktas att Telia som motdrag har en ny produkt i sikte - Antitelepatikioskerna. Där kan man få var helt i fred med sina egna tankar utan att bli uppkopplad mot någon annan. I Antitelepatikioskerna kan man även få vara i fred för mobiltelefoni eftersom de effektivt skärmar av alla slags radiovågor.


Hängselskatten kommer

Regeringen redan färdigutredd - oppositionen kollaborerar

På vanligtvis välunderrättat håll meddelas att det nu är klart för ett beslut om hängselskatt direkt efter nästa val. Qbullen har frågat såväl Annika Billström som självaste Fredrik Reinfeldt hur det ligger till med den tilltänkta skatten. Båda har ivrigt förnekat att det finns några planer på en hängselskatt vilket måste tas som en klar bekräftelse på planerna. Vi har ju deras löften beträffande den s k Trängselskatten i Kongl. Huvudstaden i färskt minne. Som väljare kan man nu betrakta det nya gisslet som oundvikligt, eftersom det kvittar vilket eller vilka partier som vinner valet.

Ivrigaste påhejarna till hängselskatten är finansminister Borg och Mona Sahlin med (v) och (mp) som bulvaner. (s) anser att hängslen är förlegat borgerligt, alltsedan förre finansminister Sträng gick ur tiden. Denne skulle förvisso inte infört hängselskatt utan var en stark förespråkare för svångremspolitik. Men som sagt, tiderna ändras hela tiden.

Det lär finnas en falang som av rättviseskäl vill att även s k livremmar likställes med hängslen trots att de är på tvären, liksom.

Kontrollen kommer troligen att gå till så att en på varje hängsel fäst “radiotag” (RFID) ger signal till skatteverket då man passerar de avläsare som redan finns vid utgången till alla butiker och varuhus.

Har man då inte senast 5 dagar före passagen betalat sin skatt blir det böter på 1500% av avgiften. Statliga spioner uteslutes heller definitivt icke. Man har ännu inte tagit ställning till återinförande av stegel och hjul.

Skatt på klädespersedlar inget nytt i Sverige.

Redan under stormaktstiden i Sverige infördes flera sorters skatt på detaljer i klädedräkten, bl a på knappar av olika slag. Det fanns speciella statliga spioner som kontrollerade antal knappar liksom typ och ursprung. Spionerna hade vidsträckta befogenheter (s k stegel och hjul) för att utöva sin kontroll
verksamhet.

RFID
 (
Radio-frequency identification) är en automatisk identifieringsmetod, som använder ett datachip,   fäst eller integrerat i en produkt, djur eller människa för att identifiera vederbörande när denna kommer i närheten av en avläsningsenhet.
Sådana finns ofta i butiker och varuhus för att förhindra stölder och för lagerhantering.


Etanolbussarna luktar klor

Etanolbuss

Källa: Ny Teknik

Problemet nu vetenskapligt klarlagt

Många stockholmare har riktat klagomål mot de nya stadsbussarna för etanoldrift. Sedan bussarna börjat köras på miljövänlig etanol har en stank av klor spritts över gångtrafikanterna.

Fenomenet har nu fått sin förklaring. Poa Ekeblad, expert i Ny Teknik, förklarar för Qbullen: “Det är ju kräfttider, så antagligen har någon glömt en påse med klor och skalrester på bussen. Efter bara någon dag kan dessa stinka rent förfärligt. Detta kan bero på ett fel i drivlinan, som i normala fall ska sköta om kräftöverföringen.”

Etanolens roll i sammanhanget är att kräftor som bekant kräva dessa drycker.


*Löpsedeln* *Nyheter* *Utsläppsrätter* *Qvalitetsarbete  i ett stort företag* *Brödburken* *Hur kom sig Qbullen* *Nyhetsarkiv* *Några kvalitetsverktyg* *The Legal Stuff*