Qbullen
Kvalitet och
 Verksamhetsutvecklin
g

 

Qbullen är aktuell när man minst anar det

oktober
2017

Email:
Mr.Quality@Qbullen.com

Qbullen Rev 6.0
2007-09-18
2012-01-03
2014-08-09
2017-10-22

Copyright

Brödburken

Brödburken
(arkiv med gamla mögliga Qbullar)

Även om bullarna har några år på nacken så kanske
det kan finnas några lärdomar att hämta ur dem.

Lite nostalgi, men inte bara det...

Öppna

Nr

Daterad

Innehåller bl a

1

april 1993

Noll fel gäller, Förbud mot morötter, Eddi Reader förespråkar perfektionism, Noll fel - fakta och fördomar

2

maj 1993

Recept på Q-bullar, ISO i kortform, Huvudprocesser, Är det sant - eller bara information 

3

juni 1993

Varför går det så fort att få pass, Lyckat exempel på processarbete, Priser till bra ledare 

4

oktober 1993

Process och projekt, Tollgate - ett nödvändigt verktyg,  Telias processer tar form

5

jan 1994

Hasse Alfredson, Q-hunden portförbjuden, Varför gör vi det här för, Partnerskapsprocesser 

6

februari 1994

Visionen Initiativ ’97, Kvalitet kan inte hyras elle köpas, Asiater på avvägar, 99,5 procent räcker inte 

7

mars 1994

Kvalitetssäkring av tjänster, Se upp med hur-krav, Holländska televerkets certifieringsplaner, Vad är en dykdalb

8

juni 1994

Boken ”The Prelude”, Kvalitetschef på praktiktjänst, ISO-glaset, Intolerans borde förbjudas, Prioritet för ISO på Nät 

9

december 1994

Näts huvudkontor certifierat, ISO - startblock eller bromskloss, Konsten att dokumentera med måtta

10

mars 1995

Povel Ramels nollfelsfilosofi, Helhetssynen avgörande, Vad har vi uppnått med certifieringen, Felhantering 

11

april 1995

Det är dom små, små detaljerna som gör det, Det är helt OK att göra fel 

12

juni 1995

Bullshit repellent, Povels Motnota, Segla blyfritt, Karamellodiktstipendiet, Introduktion till TQM 

13

juni 1996

Idéverksamhet i ett företag  Det gäller att hitta guldkornen. Mera genomförande - mindre utredande

14

december 1995

Kunnskap är mackt, VDn som blev Qchef, En vanlig jävla kaka, Startskott för århundradets certifieringsprojekt 

15

april 1996

Om företagsledning, Äntligen kommer revisorerna, Den förste projektledaren, Sammanträdesingenjör, Hur kommer man till systemet? 

16

juni 1996

Företagsstyrning, Lars Berg bjuder på tårta, Projektmetoden PROPS, AT&T fokuserar på kvalitet, Möte med revisor 

16 extra

september 1996

Certifieringen uppskjuten, utbytt mot SKARP förrevision

17

september 1996

Mätningar och mätinstrument, Dokumentering av processer med PROSIM, Detta har vi åstadkommit ISO-projektet – detta är kvar 

18

november 1996

Herman Lindqvist, Verksamhetssystem Nättjänster, Vin och ättika från certifieringsrevisorerna, En SISerons perspektiv

18 extra

november 1996

Sista smörjelsen inför revisionen

19

december 1996

Bengt Feldreich, Så gick det i certifieringsrevisionen, Qvalitetsspelet Julormen

20

februari 1997

Felhantering, korrigerande och förebyggande åtgärder, Famous mistakes, Igelkotten

21

mars 1997

VD Lars Berg bjuder 8500 på tårta, Certifieringsresultat, Kvalitet på landet, Läsvärdesenkät, Varför har Telia Data blivit så mycket bättre 

21 extra

april 1997

Om dokumentstyrning, IntraDoc 

22

maj 1997

Certifieringsfesten, Redovisning av läsvärdesenkät, Förslagsverksamhet, Rykte om PROPS död 

23

juni 1997

Peter Carlsson-Musiker och Lotta, Kvalitet är en engelsk bil som går sönder, PROPS, Svar på Telia Data 

24

september 1997

Rapport från fältet, Boken Tigersprånget, TQM- Projekt USK450, Interna kvalitetsrevisioner, Dokumenthantering, Mera Peter Carlsson 

25

oktober 1997

Solveig Ternström – företagare och skådespelerska, Potenta projekt på Telia, Projektet Tvärdraget, Intervju med Q-hunden, Hur turkarna fick sitt alfabet 

26

december 1997

Mona Sahlin – fd statsministerkandidat, Retas inte med Tomten, Projekt ”Förbättra ISDN-leveranser”, Kafka och processer, Intervju med Lasse Anrell, Projekt Y2k på Nät 

27

februari 1998

CG Larson på Telia Research, Kreativitet och systematik, Hur slutförvarar man ett uttjänt stödsystem, Bengt Åke Gustafsson ”Att bygga en kvalitetskultur”, Könskvotering 

28

juni 1998

Projekt Tvärdraget -ett användarvänligare verksamhetssystem, “Hjulet” introduceras i v-systemet, Lathund för utformning av dokument

29 Miljö

december 1998

Miljöarbete ger framgång, Miljödeklarationer vid upphandling, Kemikalierna och miljön, Returhantering 

30

januari 1999

Servicesatsningen, Olof Ulander, Tele2 q-reviderar Telia, USK mätning av Telia Nät, Leveransprocesserna, Anti-ISO, Nyckeln, Klarar mjölken millennieskiftet? 

31

maj 1999

Olle Näslund på SAS, Vem saknar norskhistorierna, ISOckey, Kartor med kvalitet, Många goda skäl att inte göra något av förslagsverksamheten, Telia Net i Danmark certifierat, Mål och medel, EFQM 

Millennium

december 1999

Marianne Nivert intervjuas bl a om uteblivna Telenor-fusionen, Nytt styrsystem nödvändigt, Lojala kunder stannar kvar, Stupröret, Kortade felavhjälpningstider – samma dag, om kunden vill, Processerna ger bästa leveranser och felavhjälpning hittills, Inte bättre förr 

Nr 1

15 juni 2002

Stor avvikelse - Mr Q avviker med flyktbilen, Styrkort för 60+, Kaffeståndet, Så nära – Sonera, Qbullen blir Kuu-Pulla 

 

*Löpsedeln* *Nyheter* *Qvalitetsarbete  i ett stort företag* *Brödburken* *Hur kom sig Qbullen* *Nyhetsarkiv* *Några kvalitetsverktyg* *The Legal Stuff*