Qbullen
Kvalitet och
 Verksamhetsutvecklin
g

 

Qbullen är aktuell när man minst anar det

oktober
2017

Email:
Mr.Quality@Qbullen.com

Qbullen Rev 6.0
2007-09-18
2012-01-03
2014-08-09
2017-10-22

Copyright

Utsläppsrätter

Den svenska regeringens förvirrade klimatarbete

Magisteruppsats i
statsvetenskap
Växjö Universitet
Institutionen för
Statsvetenskap
Vårterminen 2006
Kim Jonasson

Läs hela uppsatsen här

 

...”semesterresan till Thailand var underbar. Det bästa var att jag hade så gott samvete eftersom jag köpte några utsläppsrätter för att kompensera att flygplanet släppte ut en massa klimatförstörande avgaser.

Jag köper alltid utsläppsrätter när jag släpper ut gaser!”...

*Löpsedeln* *Nyheter* *Utsläppsrätter* *Qvalitetsarbete  i ett stort företag* *Brödburken* *Hur kom sig Qbullen* *Nyhetsarkiv* *Några kvalitetsverktyg* *The Legal Stuff*